www.china-zjhf.com
 
 
 
 
关于我们
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在线订购
     
 
产品名称:  *
预定日期:  *
产品编号:  *
订购数量:  * 请加上单位,如"1个"
预定说明:
姓名:  *
性别: 先生 女士
单位名称:  * 个人请填"个人"
地址:  * 地址请填详细
邮编:  * 如:101111
电话:  * 电话号码为至少11位
传真:
移动电话:
电子邮箱:  *
   
 
 
版权所有 : 浙江傲克密管件有限公司
地址:常山县金川街道新都东大道209号
电话:0570-5111601/5110186
传真:0570-5110696
Email: hf.tubing@china-zjhf.com