www.china-zjhf.com
 
 
 
 
 
 
关键字:
范 围:
 
 
 
 
 
 
   
 

卡 圈

封口螺帽

2路外螺纹分支三通

内螺纹弯头

外螺纹弯头

外螺纹直接头

内螺纹直接头

等径弯头

等径三通接头

等径直接头

卡套螺帽
共计:11条记录 页次:1/1 每页:12条      1 
 
 
版权所有 : 浙江傲克密管件有限公司
地址:常山县金川街道新都东大道209号
电话:0570-5111601/5110186
传真:0570-5110696
Email: hf.tubing@china-zjhf.com